woman stretching on mountain top during sunrise

IOGA / YOGA

Un deporte marabilloso e apto para calquer idade e estado físico e psíquico / Un deporte marabilloso y apto para cualquier edad y estado físico y psíquico.

PILAR RUEDA

2021-07-21 4 min read

gray and white mountain under white sky during daytime

NOSO MUNDO , NOSO PLANETA / NUESTRO MUNDO , NUESTRO PLANETA

Este planeta é maravilloso .Coidémolo e coidémonos / Este planeta es maravilloso .Cuidémoslo y cuidémonos .

PILAR RUEDA

2021-07-21 4 min read

Tfno : 982375361 / 674580974             

  Friol    Lugo   Galicia   España         

   Mail : rufasubio@gmail.com