FRIOL


No interior da Galiza , provincia de Lugo , e limitando coa provincia de A Coruña, o Concello de Friol pode presumir de ser paso obrigado dos pelegríns que escollen o Camiño Norte, dos que deciden recorrer o Camiño Primitivo e tamén os que se decantan pla variante que une Lugo con Sobrado dos Monxes, o chamado Camiño Real.

Unha vez no concello, o pelegrín pode disfrutar dunha enorme riqueza natural, paisaxística, etnográfica e cultural. Destacan a torre de San Paio de Narla e a torre de Friol, o paseo fluvial do Río Narla, o muíño de Serén ou o complexo fluvial recén construído, pero tamén distintas igrexas e moitos cruceiros e cruces singulares; numerosos dólmenes e mámoas, sendo o máis coñecido o Dolmen da Muruxosa (preto do Camiño Real); e a Cova da Serpe, situada no límite municipal, que representa o escenario dunha romántica lenda de amores prohibidos, así como un dos mellores miradores da zona, cunha ampla panorámica das provincias de Lugo e A Coruña.

Ademais, Friol destaca pola amabilidade da súa xente e pola exquisita gastronomía, que se puede catar nos distintos establecimentos hosteleiros distribuidos polas distintas parroquias. Do mesmo xeito, tamén conta con distintos hoteis, hostais e albergues privados e públicos, para acoller ás persoas que queiran acercarse por este fermoso concello.FRIOL

En el interior de Galicia , provincia de Lugo , y limitando con la provincia de A Coruña, el ayuntamiento de Friol puede presumir de ser paso obligado de los peregrinos que escogen el Camino Norte, de los que deciden recorrer el Camino Primitivo y también los que se decantan por la variante que une Lugo con Sobrado dos Monxes, el llamado Camino Real.

Una vez en el municipio, el peregrino puede disfrutar de una enorme riqueza natural, paisajística, etnográfica y cultural. Destacan la torre de San Paio de Narla y la torre de Friol, el paseo fluvial del Río Narla, el molino de Serén o el complejo fluvial recen construido, pero también distintas iglesias y muchos cruceros y cruces singulares; numerosos dólmenes y mámoas, siendo lo más conocido el Dolmen de la Muruxosa (cerca del Camino Real); y la Cova da Serpe, situada en el límite municipal, que representa el escenario de una romántica leyenda de amores prohibidos, así como uno de los mejores miradores de la zona, con una amplia panorámica de las provincias de Lugo y A Coruña.

Además, Friol destaca por la amabilidad de su gente y por la exquisita gastronomía, que se puede catar en los distintos establecimientos hosteleros distribuidos por las distintas parroquias. Del mismo modo, también cuenta con distintos hoteles, hostales y albergues privados y públicos, para acoger a las personas que quieran acercarse por este hermoso municipio.